VETO HAKKI ne demek? Veto Hakkı nedir?

veto hakkı

isim, hukuk Belli bir alanda yetki sahibinin öneri veya kararı reddetme hakkıCumhurbaşkanına veto hakkı ve başkumandanlık salahiyeti verilmesi hususunda... - Y. K. Karaosmanoğlu
- TDK