VARGI ne demek? Vargı nedir?

vargı

isim, mantık Verilen bir önermeden çıkarsama yoluyla varılan sonuçTaşlar katı olur, mermer bir taştır, şu hâlde mermer katıdır uslamlaması bir tasımdır. Bu tasımın ilk önermesine büyük önerme, ikincisine küçük önerme, sonuncusuna da vargı denir.
- TDK