VAKANÜVIS ne demek? Vakanüvis nedir?

vakanüvis

isim, tarih Osmanlı Devleti'nde zamanın olaylarını tespit etmek ve yazmakla görevli devlet tarihçisi
- TDK