ÜSTÜNDE DURMAK ne demek? Üstünde Durmak nedir?

üstünde durmak

bir işe önem vermek, bir işle yakından ve sürekli ilgilenmekKöyün üst tarafında, saman, taş ve yangın arasında, üstü sazlarla örtülmüş bir kulübenin önünde ateş yanıyor. - H. E. Adıvar
- TDK