TOPLUMSAL GELIŞME ne demek? Toplumsal Gelişme nedir?

toplumsal gelişme

isim, toplum bilimi Toplumun bütün olarak değişmesi ve gelişmesi
- TDK