SU BÖLÜMÜ ÇIZGISI ne demek? Su Bölümü Çizgisi nedir?

su bölümü çizgisi

isim, coğrafya Komşu iki akarsuyun beslenme teknelerini ayıran çizgi
- TDK