ŞIRLAĞAN ne demek? Şırlağan nedir?

şırlağan

isim Susam yağı
- TDK