ŞINGIRTI ne demek? Şıngırtı nedir?

şıngırtı

isim Şıngırdama sonucu çıkan sesin adı
- TDK