ŞEKILCI OLMAK ne demek? Şekilci Olmak nedir?

şekilci olmak

belli biçimler, kalıplar dışına çıkamamak
- TDK