SAÇMALIK ne demek? Saçmalık nedir?

saçmalık

1. isim Saçma konulan yer
2. Yeri ve değeri olmayan söz, davranış içinde olma, abukluk, abuk sabukluk, abuk subukluk, absürtlük
3. Yeri ve değeri olmayan söz, davranışHakikatten ne kadar uzaksa yalandan da o kadar uzaktır saçmalık. - E. Şafak
- TDK