SAÇAK KÖK ne demek? Saçak Kök nedir?

saçak kök

1. isim, bitki bilimi Buğdayda olduğu gibi asıl kökün çevresindeki ek köklerin gelişmesiyle oluşan kök topluluğu
2. Kök boğazının hemen alt kısmından başlayıp çok dallanmış olarak toprakta yüzeysel biçimde gelişen kök
- TDK