SABAN ne demek? Saban nedir?

saban

1. isim Çift süren hayvanların koşulduğu demir uçlu tarım aracıBak çorak tarlasında sabanına dayanmış / Geniş alnı güneşle, bağrı ateşle yanmış - F. N. Çamlıbel
- TDK