ÖZEL MÜLKIYET ne demek? Özel Mülkiyet nedir?

özel mülkiyet

isim Kişinin sahip olduğu taşınır veya taşınmaz mal
- TDK