OLUMSUZLUK EKI ne demek? Olumsuzluk Eki nedir?

olumsuzluk eki

isim, dil bilgisi Kökü fiil olan bir kelimeye olumsuzluk kavramı veren -ma, -me eki: sevmemek, sevmeyecek, okumamış gibi
- TDK