NAKŞIBENDILIK ne demek? Nakşibendilik nedir?

nakşibendilik

özel, isim Şeyh Muhammed Bahaüddin Nakşibend'in kurduğu, gizli ibadete dayanan bir tarikat, Nakşilik
- TDK