KISMI SEÇIM ne demek? Kısmi Seçim nedir?

kısmi seçim

isim 1961 Anayasasına göre Cumhuriyet Senatosu üyelerinden süresi dolanların yenilenmesi için yapılan seçim
- TDK