KIRIŞ ne demek? Kiriş nedir?

kiriş

1. isim Bazı telli müzik araçlarında kullanılan, hayvan bağırsaklarından yapılan tel
2. Ok atılan yayın iki ucu arasındaki esnek bağ
3. anatomi Kasların uçlarında bulunan, kasları kemiklere ve başka organlara bağlayan beyazımsı kordon, tendon
4. matematik Bir eğrinin iki noktasını birleştiren doğru parçası
5. mimarlık Yapılarda dört köşe kalın keresteden, demirden veya betonarmeden yapılmış yatay destek parçası
- TDK