KIRILMAK ne demek? Kırılmak nedir?

kırılmak

1. nsz Kırma işine konu olmak, bir veya birçok parçaya ayrılmak
2. Bükülerek kat yeri oluşturmak
3. Savaş, bulaşıcı hastalık sebebiyle çok sayıda insan ölmek
4. -e Birine karşı kırgın duruma gelmek, gücenmek, incinmek
5. Kırgınlık duymakBana ne oluyor bugün? Donuyorum, her tarafım kırılıyor. - S. F. Abasıyanık
6. Soğuk, rüzgâr vb. eski gücü kalmamak, azalmak, yatışmak
7. Cesaret, umut, onur azalmak, yok olmakKapıdan içeri ilk adımını atınca birdenbire cesareti kırıldı. - P. Safa
8. -den Ağaç, dal üzerinde meyve, çiçek, yaprak çok olmak
9. fizik Saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçen bir ışın, doğrultu değiştirmek
- TDK