KILITLEME ne demek? Kilitleme nedir?

kilitleme

isim Kilitlemek işi
- TDK