KAĞNI MAZISI ne demek? Kağnı Mazısı nedir?

kağnı mazısı

isim Kağnının iki tekerleğini birbirine bağlayan ve onlarla birlikte dönen, baltayla kabaca yontulmuş kütük
- TDK