JÜBILE ne demek? Jübile nedir?

jübile

1. isim Evliliğin ellinci yılında düzenlenen kutlama şenliği
2. Bir sanat veya spor dalında uzun süre çalışanların onuruna düzenlenen kutlama töreni
3. din b. (***) Tevrat'a göre, Yahudilerde, elli yılda bir Tanrı'ya ve dinlenmeye ayrılan yıl
4. din b. (***) Katoliklerde, Roma'ya hacca gidenlerin, kilisece günahlarının tam olarak bağışlandığı yıl
- TDK