ISLAHHANE ne demek? Islahhane nedir?

ıslahhane

isim, hukuk Islahevi
- TDK