ILETIŞIM ARAÇLARI ne demek? Iletişim Araçları nedir?

iletişim araçları

isim Toplumda sözlü veya yazılı haber alma imkânını sağlayan teknik araçlar, yayın organı, medya
- TDK