HAMSIN ne demek? Hamsin nedir?

hamsin

isim Erbainden sonra gelen, 31 Ocak'ta başlayan elli günlük kış dönemi
- TDK