EFSANELEŞMEK ne demek? Efsaneleşmek nedir?

efsaneleşmek

nsz Efsane durumuna gelmekZaptiye ve hafiye vakalarına dair havadisler bize, âdeta, efsaneleşmiş olarak aksetmez miydi? - Y. K. Karaosmanoğlu
- TDK