CEMAATLEŞMEK ne demek? Cemaatleşmek nedir?

cemaatleşmek

nsz Cemaat durumuna gelmek
- TDK