BÜTÜN ne demek? Bütün nedir?

bütün

1. sıfat Eksiksiz, tamSize bütün bir kış için kuru ot temin edecek. - N. Hikmet
2. Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsiBütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu. - Y. K. Karaosmanoğlu
3. Bozuk olmayan (para)Bütün para.
4. Parçalanmamış
5. isim Birlik, tamlıkŞiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder. - O. V. Kanık
- TDK