BULAMA ne demek? Bulama nedir?

bulama

1. isim Bulamak işi
2. Genellikle üzüm şırasının kaynatılması ile yapılan koyu pekmezAtlar, arabalar, dalkavuklar arasında geçen debdebelerle şimdiki kırk paralık bulama, altmış paralık peynir müşterilerine meram anlatmak arasında ne büyük tezat vardı. - Ö. Seyfettin
- TDK