BINMEK ne demek? Binmek nedir?

binmek

1. -e Yüksek bir şeyin veya bir hayvanın üstüne çıkıp ayaklarını sallandırarak oturmakBelki de atlara binerek dolaşırız. - R. H. Karay
2. Bir yere gitmek için tren, vapur, uçak, otomobil vb. bir taşıtta yer almakVapurlara, trenlere ihtiyarları itip çocukları ezip biniyoruz. - O. S. Orhon
3. Bisiklet, motosiklet, binek hayvanı kullanmak
4. Bir şey sıkışarak yanındakinin üstüne çıkmakDamar damara binmiş.
5. nsz, -e Fiyat artmakPamuklulara yüzde on bindi.
6. Eklenmek, katılmakAnnemin dul maaşından ayrılmış bütçeme bir de posta masrafı binmişti her hafta. - Y. Z. Ortaç
- TDK