BILGI TOPLUMU ne demek? Bilgi Toplumu nedir?

bilgi toplumu

isim Bilgiyi araştırmaya ve incelemeye önem veren, bilgi teknolojilerini kullanmayı öne çıkaran toplum
- TDK