ADDETMEK ne demek? Addetmek nedir?

addetmek

-i SaymakÜftade artık meseleyi kapanmış addediyor. - A. İlhan
- TDK