ABORDA ETMEK ne demek? Aborda Etmek nedir?

aborda etmek

1. gemi yanlamasına yanaşmak
2. bir kimseye veya bir şeye sokulmak, yanaşmak, yaslanmak
- TDK