ABADI ne demek? Abadi nedir?

abadi

isim Açık saman renginde, ipekten yapılan, yarı mat, kalınca bir yazı kâğıdı türü
- TDK